Радна група за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања ШУ Београд одржала је 12.09.2016. године први састанак.
Ове године поред представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја и репрезентативних синдиката придружили су јој се, на предлог руководиоца ШУ Београд М. Јоксимовића и представници директора. Представник директора основних школа је Миомир Драгаш (ОШ „Иван Горан Ковачић“), а испред средњих школа и гимназија Надежда Маховић (X гимназија „Михајло Пупин“).
Увидом у листе ШУ Београд констатовано је да је евидентирано је 730 технолошких вишкова, да је 2024 запослених са непуном нормом, док је 4115 слободних места. Мора се нагласити да за тачност достављених података одговара директор установе.
Урађен је предлог обрасца који би радне подгрупе достављале директорима (након обраћања запосленог радној подгрупи).
Радна група је разматрала пристигле молбе и донела препоруке руководећи се општим интересом и уважавајући специфичне потребе запослених у складу са могућностима.
Поштујући Стручно упутство за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама за школску 2016/2017 годину бр. 601-00-3/2016-01/76/1 од 06.09.2016. године у коме стоји „директор школе је дужан да радној подгрупи на нивоу школске управе у року од 5 дана у писаном облику достави обавештење о преузимању или допуни норме“, договорено је да се следећи састанак одржи следеће недеље.

Ружица Тодић Брдарић