Преузмите
ПРЕПОРУКУ о начину решавања колективног радног спора и ЗАПИСНИК са расправа одржаних у поступку мирног решавања колективног радног спора
(pdf – 3.5MB)