Potpisivanje

Након дуготрајних преговора и бројних састанака чланова штрајкачког одбора четири репрезентативна синдиката просвете – Синдиката радника у просвети Србије, Синдиката образовања Србије, Уније синдиката просветних радника Србије и ГСПРС Независност и представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Владе Републике Србије, стекли су се услови за прихватање усаглашеног споразума о решавању спорних питања.
Представници два синдиката – Синдиката образовања Србије, и ГСПРС Независност на својим главним одборима добили су сагласност да потпишу овај споразум, што су и учинили. Потписивање споразума подразумева и нормализацију наставе.
Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја су прихватили предог ГСПРС Независност и Синдиката образовања Србије да преостала два синдиката који још увек нису одржали седнице својих главних одбора, Споразум и Посебни колективни уговор потпишу 18. фебруара 2015. године.
Нормализација наставе се очекује од 18. фебруара 2015. године.
ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Синдикат образовања Србије

ПРЕУЗМИ ПКУ

ПРЕУЗМИ СПОРАЗУМ