Neki univerziteti upisuju studente bez srednje škole, jedan profesor na pet predmeta. Radi već dve godine, a u komisiji za akreditaciju nikad čuli za njega

 

ŠTA bi zvezde sa estrade trebalo da obuku, kako da se šminkaju i ponašaju u javnosti može da se uči i na „univerzitetu“. Tako u Beogradu, Novom Sadu, (uskoro i u Šapcu) radi Univerzitet prirodne medicine, gde se na jednom od smerova dobija zvanje „savetnik estradnih i javnih ličnosti“. Može tu za dve-tri godine da se izuči i za terapeuta za bolesti zavisnosti ili za psihoterapeuta i duhovnog savetnika. Vlasnik je Željko Stanojević, profesor hebrejskog!

Iako se ove studije reklamiraju da imaju akreditacije u Americi i Evropskoj uniji, u Srbiji nemaju baš nikakve dozvole za rad i nisu u zvaničnom obrazovnom sistemu.

– Do sada nismo dobili prijavu protiv ove obrazovne institucije, ali već u startu je sporno što koristi naziv “univerzitet”, jer to nije – objašnjava za „Novosti“ Velimir Tmušić, načelnik Republičke prosvetne inspekcije. – Problem je što, kada bismo dobili prijavu protiv njih, ne možemo da ih kontrolišemo, jer nisu u obrazovnom sistemu. Mi takve slučajeve prosleđujemo policiji, Tržišnoj i Inspekciji rada.

I u Komisiji za akreditaciju kažu da ova visoka škola nema akreditovan nijedan studijski program i da ne znaju ni da postoji.

TRI GODINE ZA DUHOVNOG SAVETNIKA Da biste bili savetnik za estradne i javne ličnosti, treba prvo da završite dve godine smera za estradnog stilistu, a onda je treća godina nadogradnja za savetnika, objašnjava Miloš Pavlović. Za dve godine može da se postane terapeut za bolesti zavisnosti, a za tri duhovni savetnik.

– Već imena tih programa su sporna i takvi sigurno ne bi bili akreditovani – naglašava prof. dr Endre Pap, zamenik predsednika Komisije za akreditaciju.

A na „Univerzitetu prirodne medicine“ trenutno se školuje sedamdesetak studenata samo u Beogradu. Odeljenje postoji i u Novom Sadu. Školarina je od 1.200 do 1.800 evra godišnje. U rasporedu stoji da, na primer, u jednom danu predmete dermatologija, hemija, upotreba droge i alkohola i neurologija – sve predaje jedan profesor!

Može da se studira i „onlajn“, čak i na smeru za kozmetičara, koji zahteva praksu. Može da se upiše i bez završene srednje škole.

PRIJEMNI REDA RADI

Postoji prijemni ispit, ali nije eliminacioni. Nije važan ni prosek iz srednje škole – rekao nam je Miloš Pavlović iz studentske službe.

Večernje novosti