08.06.2012. од 9:30.  у  Београду , у просторијама Самосталног синдиката  одржан је Округли сто  у организацији Секције жена Синдиката образовања Србије. Чланице Секције жена ГСПРС „Независност“ присуствовале су као гости са правом учешћа у дискусији. После поздравне речи Бранислава Павловића саветовање је почело излагањем Биљане Малетин, консултанткиње ОЕБСА – а за родну равноправност у Србији на тему: „Жене у друштвеном животу и образовању у светлу родне равноправности“.

Кроз тему је посматран однос равноправности полова у разним аспектима почев од рођења (облачење у розе и плаву боју – стереотипи), преко васпитавања и облачења девојчица на мушки начин ( у „женским“ породицама тзв. вирџине), преко улога (девојчице-мајке, куварице; дечаци-војници, занатлије…), осетљивих друштвених група (Роми), дискриминације на радним местима, па све до отежаног учешћа жена у руководећим органима установа, као и у светским центрима моћи (апсолутно нема жена нпр. у НАТО). На крају, анализом статистичких података и излагања донети су следећи закључци:

 Жене мање учествују на тржишту рада и имају мање зараде – извори разлика: жене почињу након школе са избором студирања (мушкарци већ усмерени); разлике у професијама којима се тежи; разлике по питању рађања и коришћења времена; не зна се много о другим ограничењима (транспорт, безбедност…) која утичу на мобилност радне снаге

 Жене имају веће шансе да постану „обесхрабрени радници“ (није им исплативо да раде ако плаћа пут и бебиситерку) због традиционалних родних улога

 Највећи губитници у транзицији су они који су већ били под притиском, мање образовани, родитељи, радници са већ ниском сигурношћу рада или без социјалних давања, а посебно жене

 

Следећу тему је изложила Драгана Платиша, дипломирани правник, под називом „Жене и радна и здравствена сигурност“.

Указано је на важност социјалног и здравственог осигурања, шта оно обухвата као и накнаде зарада у случају привремене спречености за рад. Упознати смо са забраном дискриминације, заштитом материнства, заштитом родитељства, трајањем породиљског одсуства као и одсуства ради неге детета као и о накнадама зараде и висине те накнаде.

 

Уводничар за следећу тему је био мр Јово Гаврић „Жене и реформа пензионог система“. У оквиру ове теме указано је на:

Разлике између мушкараца и жена у пензијском систему Србије

Законски оквир у оквиру пензијског система у Србији и положај жена у њему

Анализа стања пензионера у Србији са аспекта разлике међу половима

Изједначавање старосне границе за мушкарце и жене

Након излагања изведени су закључци:

 Пензијски систем у Србији је уређен тако да погодује женама али ипак постоји разлика између висине пензије у корист мушкараца

 Жене у Србији које су већ достигле одређени број година не живе много дуже од мушкараца (код нас жене користе прнзију много краће него што се обично мисли у односу на мушкарце (2-3 године дуже)

После излагања организована је панел расправа: „Жене у образовном систему – жене у програмима образовања и родна равноправност.

Панелисти су: Радмила Ђурић из Апатина (предшколско образовање и васпитање), Виолета Стојановић (основно образовање), Слађана Миљковић из Земуна (средња стручна школа) и др Славица Манић из Београда (високо образовање).

Округли сто је протекао у радној и пријатној атмосфери са жељом да се и убудуће настави сарадња наша два синдиката и да наступамо као један када су у питању захтеви као добробит за све запослене као и друге (сугестија чланица Секције жена УГС-а). У прилог овоме иде Палићки споразум из 2000. године који позива на повезивање синдиката и заједничког наступања на јавној сцени (могућност лобирања утицајних политичарки и јаких цивилних и привредних лица зарад интереса свих без политичког ангажовања).

 

Подносилац извештаја:

представница Секције жена

у Покрајинском одбору УГС „Независност“

Биљана Митровић