Решење о одређивању миритеља за поступак мирног решавање колективног радног спора број: 116-02-15/2016-02 од 05.02.2016.

Miritelj  9.2.2016 15-08

Miritelj  9.2.2016 15-08 2

 

Original možete preuzeti ovde