U svom dopisu direktorima i načelnicima, ministar prosvete Žarko Obradović je pokazao da je vreme ucena i pretnji obrazovanju, karakteristično za 90 te, ponovo na sceni. Pismo je pre svega namenjeno zastrašivanju zaposlenih i direktora. Podsećamo da je štrajk organizovan na granskom nivou, da su odluke o stupanju u štrajk i zahtevi dostavljeni na vreme od strane svih reprezentativnih sindikata Takođe su dostavljeni i sastavi štrajkačkih odbora a formiran je i zajednički odbor svih sindikata.To znači da ne postoji obaveza pregovaranja i donošenja odluka na nivou ustanove, a bezbednost imovine, ljudi i prava poslodavaca, svakako, će obezbediti odbori poverenika u saradnji sa direktorima.

Bez namere da polemišemo, sa Ministrom, podsećamo da je uz zajedničke zahteve sindikata, obrazloženo da je odluka o štrajku donešena u skladu sa Ustavom, Zakonom o štrajku, međunarodnim pravom, konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada, čiji smo kao država potpisnici pa ih, valjda, i poštujemo. Bilo bi intersantno videti odgovore na ovu temu u upitniku EU.

O ovom pismu svakako će biti obaveštena Internacionala obrazovanja i Međunarodna organizacija rada, čiji je Nezavisnost član. Ipak, mada se ne može reći da nismo iznenađeni, osećamo se pomalo razočarani ovim postupkom ministra. Prisećamo se štrajka pravosuđa i podrške ministake pravde (dobili povećanje od 30% i višemesečnu pomoć) naravno sa potpunom obustavom, podrške ministra policije protestima (predviđena značajna povećanja), a šta reći za ministra zdravlja koji je obezbedio značajno veće zarade od obrazovanja i još ljudima obezbeđuje dodatne poslove i dopunski rad. Da ministar gaji neke specifične odnose prema, zaposlenima u obrazovanju, vidi se u njegovoj nameri da primenom člana 35 Zakona uvede u sustem 1000 prinudnih školskih odbora i vršioca dužnosti direktora, ukoliko ne postupe po naređenju. Direktore podsećamo da su pre svega prosvetni radnici a i pouzdano znamo da nas većina podržava jer su svedoci svakodnevnog poniženja obrazovanja od prosvetnih vlasti, pre svega sa lokalnog nivoa. Direktore, kojima je moral i profesija iznad poltronstva i dodvoravanja, sindikat će zaštiti svojom brojnošću i masovnošću isto kao i svoje članove. One druge podsećamo da postoji zakon o zabrani zlostavljanja zaposlenih, a nakon štrajka biće objavljena Bela knjiga o ponašanju, nadamo se, malog broja direktora. Neka ostane zabeleženo.

 

 

 

Slavko Derenj