dr-5-udzbenici
– Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić ukazala je da se u školskim udžbenicima u Srbiji i dalje mogu pronaći brojni stereotipi o položaju žena, kao i stereotipi koji diskriminišu marginalizovane grupe. Petrušić je na konferenciji za novinare saopštila da su Ministarstvu prosvete i nauke tim povodom upućene i preporuku, kako bi se u školskim udžbenicima izbegli stereotipni prikazi, kao i diskriminišuća terminologija.

Ona je poručila da od Ministarstva prosvete i nauke očekuje da upućene preporuke uvrsti u Nacionalnu ustrategiju obrazovanja koja se izrađuje. Preporukama treba da se rukovode svi koji određuju standarde udžbenika i odobravaju njihovo objavljivanjе.

 

„Problem je i to što u udžbenicima nedostaju sadrzaji koji bi na pravi način popularisali ravnopravnost i toleranciju“, ukazala je Petrušić. Kako primer stereotipnog načina na koji se u pojedinim udžbenicima pominju žene poverenica za zaštitu ravnopravnosti je navela zanimanja koja su određena kao tipično muška ili ženska.

 

„Muškarci su uvek vojskovođe direktori, naučnici, a žene domaćice, čistačice ili negovateljice“, ukazala je Petrušić. Ona je navela i de sa u udžbenicima u Srbiji i porodice prikazuju na stereotipan način, pa je na fotografijama ili ilustracijama uvek prikazana porodica sa koju čine otac, majka i dvoje dece različitog pola.

 

„Gde je tu porodica sa samohranim roditeljima, usvojiteljska ili hraniteljska porodica“, kazala je Petrušić. Ona je navela da se u udžbenicima zagovara „model nuklearne heteroseksualne porodice, koja je zasnovana na braku“.

„Kao da u Srbiji postoje samo takve porodice, nigde nema nekog alteranativnog oblika partnerstva, koja se nude kao model porodice. Na taj način se osporava jedna od najvećih vrednosti modernog društva, sloboda individualnog izbora“, kazala je Petrušić.

 

Poverenica za ravnopravnost ukazala je i da se u udžbenicima mogu pročitati brojni stereotipi o marginalizovanim grupama, poput osoba sa invaliditetom ili seksualnih manjina „Analiza je pokazala da postoje sadržaji u nastavnim materijalima koji prenose stereotipne poruke i predrasude, koje su glavni uzroci diskrimacije“, kazala je Petrušić.

Ona je navela da udžbenici, zapravo ne podržavaju inkluzivno obrazovanje, pošto deca sa invaliditetom ili romska deca ne mogu da se prepoznaju u škloskim knjigama.

Autor:

Agencija BETA