С обзиром на заказану седницу Скупштине града Београд 29.12.2010. године на којој ће се анализирати и донети Буџет за 2011. годину молим Вас да предвидите и средства за исплату јубиларних награда запослених у образовању са територије Београда.

Истовремено Вас подсећем да је признато право на исплату јубиларних награда у 2009. и 2010 години али исплата још увек није реализована.

С поштовањем,

Београд, 27.12.2010. год.
ГСПРС “Независност”
Територијални одбор Београд
Ружица Тодић Брдарић, председница