prirucnik

Завршни испит полагаће сви ученици који завршавају осми разред основног образовања у матичним основним школама, а ђаци који из оправданих разлога не буду могли да полажу тај испит у јунском року, могу то да ураде у августу, наводи се у Приручнику за спровођење завршног испита, који ће бити дистрибуиран начелницима школских управа и директорима школа у Србији.

Како је раније најављено, испит из српског, односно матерњег језика, ученици ће полагати 23. јуна, а из математике 24. јуна, док ће 14. маја у свим школама бити одржан пробни завршни испит из оба предмета.

За завршни испит биће припремљено више различитих тестова за оба предмета, а као и раније, када се полагао квалификациони испит, извлачење броја теста који ће осмаци решавати обавиће се жребом у телевизијском преносу. Тестове за полагање завршног испита припрема Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Подсетимо, на тестирању ће бити 50 одсто задатака коју су објављени у збиркама, 25 одсто делимично познатих (замењени бројеви и редослед понуђених одговора у односу на задатке у збиркама), док ће 25 одсто задатака бити непознати. Кандидат може да оствари највише 20 бодова по предмету, односно укупно 40 бодова.

Ове године ученици ће први пут тестове решавати у једној просторији – фискултурној, свечаној сали или школском холу, како би сви имали исте услове за полагање испита. Само у школама које немају просторних могућности ученици ће бити распоређени у две-три веће просторије, или изузетно у учионице.

Када је реч о начину полагања испита, тестирање почиње у 10 сати, а ђаци имају два сата да реше задатке. На дан полагања завршног испита ученици треба да дођу у матичну основу школу 45 минута пре почетка тестирања. На испит из матерњег језика ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем кандидата, графитну, хемијску оловку и гумицу, а на испит из математике још и лењир, троугао и шестар. Неће бити дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

Ученици неће смети да напусте просторију у којој се полаже испит пре 10,45 часова и у периоду од 11,45 до 12 сати. У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ, односно старатељ, обавезан је да то пријави одељенском старешини до девет сати на дан полагања. Ђаке на болничком или кућном лечењу родитељи пријављују одељенском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита.

Дежурство

Осим дежурних наставника, за контролу регуларности завршног испита биће задужени просветни саветници и супервизори, који су заправо наставници из других школа. Сем тога, савет родитеља школе може да донесе одлуку да представници родитеља учествују као посматрачи, али то не смеју бити родитељи ученика осмог разреда.

В. Андрић