У неколико наврата смо имали разговоре са ресорним министрима без конкретних резултата, те сада слободно можемо закључити да им није ни био циљ да се нешто постигне. Сваки дијалог има неки резултат, а наш дијалог са министрима је био монолог. Наше прихватање предлога протокола и усаглашавање око платних разреда је било само декларативно и куповина времена, јер са друге стране није било расположења да се све то доведе до краја на прави начин.

Ако је тачна мисао да је појам кривице директно условљен човековом слободом и одговорношћу, онда је јасно да питања етичке, политичке или правне кривице има смисла постављати само у делокругу одговорних за понижавање просветних радника и покушај смањења плата које нису ни повећане када и другим буџетским корисницима. Ученике, а индиректно и родитеље, заправо треба заштити од неодговорности и непрофесионалности оних који се декларативно залажу за интерес и добробит деце кроз систем образовања, а поигравају се са њиховом будућношћу.Далекосежне, а не мање важне последице трпи или ће трпетиобразовање у Србији.

            Циљ смањења плата у образовању је да се просветни радници баце на колена, а онада да се уведу платни разреди и да будемо задовољни са мрвицама које су се просуле са стола других буџетских расипника.

            Намеће се неколико важних питања на која треба да да одговор Влада и ресорни министри: Да ли нам треба смањити плате ако нису ни повећане? Да ли и до када наставити деценијско кажњавање запослених у образовању? Да ли ћемо бити сопствени гробари? Да ли ћемо дозволити и даље понижење? Да ли образовање треба српском друштву ако се оно овако односи према носиоцима делатности у образовању?

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је и до сада на сваку свесно или несвесно учињену неправилност реаговао, што ће чинити и убудуће, независно од тога да ли се ради о поступањима одговорних или неодговорних социјалних партнера.

Драгe и поштоване колеге запослени у образовању, цењени чланови ГСПРС Независност, схватите ово веома озбиљно и будите спремни да предузмите све у циљу заштите својих права као просветних радника истварања што квалитетнијег образовања и сигурније будућности за своју децу и себе.

У Београду, 16.04.2014. године                                            За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                             проф. др Томислав Живановић, председник, с.р.