U srednjim školama slobodno 83.000 mesta za ukupno 78.000 đaka osmih razreda. U ponudi nema smerova dimničara, pratioca u lovu

ZA upis 78.000 osmaka u srednje škole predviđeno je 83.000 slobodnih mesta. Za generaciju budućih srednjoškolaca u klupama će biti oko 2.500 mesta manje, nego za prethodne godine. Tako će, za nijansu, biti teže i upisati željeni smer. I na maloj maturi, takođe, biće malo teže, jer će polovina zadataka biti nepoznata.

Ipak, dovoljno mesta biće za sve, a predviđeno je da 21 odsto malih maturanata upiše gimnazije, za jedan odsto manje da ih krene na trogodišnje školovanje, a da 59 odsto učenika upiše četvorogodišnje stručne škole. Đacima najpre, već u subotu, predstoji rešavanje probnog završnog testa.

Učenici će moći da biraju neki od 307 obrazovnih profila. Ove godine, za razliku od prethodnih, u konkursu za upis u srednje škole nema novih obrazovnih profila. Još se razmatra uvođenje oglednih smerova – trgovac, tehničar za logistiku, tehničar fitomedicine, elektrotehničar za informacione tehnologije, dimničar, pratilac u lovu, šumski sekač motorista, pomoćnik operatera digitalne štampe. Ali sada neće moći da se nađu na listi ovogodišnje generacije.

Inače, u srednjim stručnim školama postoji oko 60 oglednih profila. Tek devet je prevedeno u redovan sistem i dobilo je zvanične, odobrene nastavne programe. Udžbenici za ogledne profile nisu prilagođeni, jer svi čekaju reformu srednjoškolskog sistema obrazovanja, koja je već trebalo da se dogodi. Isto je i sa gimnazijama. Udžbenici su izmenjeni utoliko da dve decenije od raspada SFRJ učenici makar ne uče i dalje da se država u kojoj žive zove Jugoslavija.

– Udžbenici su kozmetički izmenjeni, a i ne dobijamo mnogo novih rukopisa na procenu – kaže prof. dr Desanka Radunović, predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta.

Večernje novosti