Dekan Medicinskog fakulteta u Nišu Milan Višnjić u saopštenju dostavljenom medijima optužio je Agenciju za borbu protiv korupcije da narušava autonomiju univerziteta.

prof. dr Milan Višnjić, dekan Medicinskog fakulteta (arhivska)

prof. dr Milan Višnjić, dekan Medicinskog fakulteta (arhivska) prof. dr Milan Višnjić, dekan Medicinskog fakulteta (arhivska)

“Od kada agencije predlažu, postavljaju i imenuju dekane fakulteta”, javno postavlja pitanje dekan Medicinskog fakulteta u Nišu Milan Višnjić povodom prošlonedeljne odluke Agencije za borbu protiv korupcije kojom Savetu ovog fakulteta nalaže da odmah smeni Višnjića zbog zapošljavanja bliskih srodnika.

U saopštenju dostavljenom medijima Višnjić ističe da je izbor nastavnika i saradnika autonomno pravo Univerziteta i citira član 6 Zakona o Visokom obrazovanju u kojem stoji da “autonomija univerziteta podrazumeva i izbor nastavnika i saradnika”.

Višnjić podseća da je inspekcija Ministastva rada i socijalne politike već obavila kontrolu na Medicinskom fakultetu povodom navoda Agencije, i da nije imala primedbe na rad dekana i organa fakulteta u proceduri izbora nastavnog kadra, medju kojima su njegov sin, ćerka i zet. On poziva Agenciju da ako ima bilo kakve primedbe podnese prekršajnu ili krivičnu prijavu.

RTV 5