На заједничком састанку представника београдских синдиката просвете: Форума београдских гимназија, Форума средњих стручних школа, Форума београдских основних школа, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, Синдиката образовања Београд и Синдиката основних школа Београда, одржаног 11.04.2013. у седишту Форума београдских основних школа, донети су:

 

СЛЕДЕЋИ ЗАКЉУЧЦИ

 

  1. иницирати заједнилки састанак београдских синдиката са представницима Секретаријата за образовање и дечију заштиту (без представника СОС)
  2. упознати чланство са предлогом о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, који представљају предуслов за израду ПКУ за запослене у образовању са територије Београда
  3. на предстојећем састанку у Секретаријату инсистирати на формирању радне групе за израду ПКУ за запослене у образовању са територије Београда