CAM03597

 

На састанку директора основних и средњих школа општина Звездара, Врачар, Стари град, Палилула, Гроцка, Нови Београд, Земун и Сурчин са групом за праћење радног ангажовања запослених који је водио руководилац школске управе Београд Милан Јоксимовић, постављена су многа питања и изнете сугестије.

Не желећи да коментаришем непознавање (или одсуство жеље да се поштују) одредаба ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, правилника о критеријумима и стандардима за финансирање основних и средњих школа као и Закона о основама система образовања и васпитања присутни су обавештени да многи директори и даље не преузимају технолошке вишкове (бирају их …) због чега је неопходно ангажовање надлежне инспекције.

Посебан проблем је тумачење Закона о максималном броју запослених у јавном сектору и најновији допис Министра просвете, науке и технолошког развоја од 04.09.2015. године.

Став ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је да све школске управе Републике Србије морају радити на исти начин због чега смо као репрезентативан синдикат иницирали састанак са Министром просвете, науке и технолошког развоја.

У Београду, 08.09.2015. године                                            Ружица Тодић Брдарић