Допис МП

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
МИНИСТАР БРАНКО РУЖИЋ

Поштовани,

У циљу благовремене и ефикасне заштите запослених у систему образовања, молимо Вас да хитно организујете састанак Радне групе за превенцију и санкционисање насиља према запосленима, која је формирана још 2019. године.

С обзиром да постојећи правилници поступања установа образовања не дају очекиване резултате, неопходно је хитно доношење нових.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ сматра да сваки напад на просветног радника треба и мора да буде оквалификован као кривично дело, односно да наставници добију знатно конкретнију заштиту.

Од Вас очекујемо да, поред вербалне подршке, запослени у образовном сиситему кроз измењену законску регулативу имају обезбеђену заштиту угледа, части и дотојанства.

У Београду, 18.11.2022. г.                                                     ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Срђан Словић, председник