По позиву Министарства просвете, науке и технолошког развоја за наставак преговора у вези са израдом Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика многи су очекивали да ће се разговарати о појединим, значајним, одредбама.

На жалост, састанку са представницима репрезентативних синдиката присуствовали су само представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а нико из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија и Министарства држване управе и локалне самоуправе.

Представници Министарства истакли су да се размишља о продужетку трајања актуелног ПКУ „јер постоје дијаметрално супротна мишљења о многим члановима које су предложили синдикати“.

Представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ (Ружица Тодић Брдарић и Срђан Словић) су истакли да се многе одредбе постојећег ПКУ не примењују (трошкови превоза, рад Комисије за тумачење одредаба ПКУ, заштита одређених категорија…) и да уколико постоји добра воља друге стране има сасвим довољно времена (до 05.03.2019. године) да се спорни чланови додатно разјасне.

Следећи састанак је заказан за 27.12.2018. године.

У Београду, 14.12.2018. године                                                                  За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Ружица Тодић Брдарић, потпредседница