Министре, решење које су репрезентативни синдикати просвете понудили не захтева додатни новац у буџету, већ Вашу добру вољу да се реализује расподела према захтевима!

            Када министар Шарчевић нема аргументе за своје деловање, одмах покуша да окриви репрезентативне синдикате за сва дешавања и недаће у образовању: да се  боримо за репрезентативност или за уравниловку. Не полази од тога да су просветни радници изузетно незадовољни, како својом позицијом у друштву, тако и валоризацијом свог материјалног положаја, а да су гурнути у реформу без плана и циља. Министре, где су вам аргументи за тврдње које износите?

            Први смо тражили увођење платних група и разреда, а све у циљу да се исправи деценијска неправда. У очекивању правде, доживели смо поново крунисање неправде позиционирањем у осму платну групу, а не у девету, као сви други носиоци делатности. Прича да се синдикати залажу за уравниловку потврђује став министра који у одређивању плата просветних радника такође примењује уравниловку, али на нижем нивоу. Да све буде још горе, прича о квалитету је толико отрцана у овом систему платних група и платних разреда, јер предложени систем не стимулише просветне раднике да напредују и да се боре за бољи квалитет наставе и образовања.

            Ко је крив за чињеницу да у систему има више од 20.000 људи на привременим и повременим пословима, младих који тек треба да се докажу, како каже министар? Према подацима које је изнео министар, имамо око 27 одсто људи који не би ушли у девету групу, у први платни разред, већ би остали у осмој групи, у трећем платном разреду. Није јасно по којим критеријумима су они у тој платној групи, осим ако није уравниловка или је дискретна одлука министра да би допринео финансијској стабилности и развоју привреде Србије. Сигурно је већи допринос развоју привреде Србије квалитетно образовање, него што је уштеда од око 200 милиона динара. Дакле, финансијска средства нису проблем, буџетска средства се не повећавају, већ се врши само прерасподела истих у оквиру ресора. Репрезентативни синдикати су понудили да повећање основице за просветне раднике буде мало ниже, а да се тај износ искористи за превођење свих са седмим степеном у девету платну групу.

            Прича да неко од просветних радника може захваљујући квалитету рада достићи ранг редовног професора универзитета, напредовати до 11. или 12. платне групе није истинита. Министру је, надамо се, јасно да тренутно не постоје они који су запослени као професори у школи, а имају плату професора на факултету, да је 11. платна група резервисана за директоре, његове миљенике, који ће у старту имати 91 хиљаду динара и повећање од око 46 одсто, а дванаеста је недостижна и за директоре школа. Шта више министар се кроз платне разреде залаже да се магистрима науке и докторима науке то не призна и не валоризује кроз платне разреде, без обзира што је то право и законом предвиђено, а свестан је да Математичка гимназија не би била то што јесте да нема квалитетне кадрове, магистре и докторе наука, јер учионице не уче децу. Толико о борби за квалитет по мерилима министра просвете.

                                                                                                           За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                                         проф. др Томислав Живановић, председник