На позив министра М. Шарчевића, 05.12.2017. године, почеће преговори за закључивање новог Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ ће од представника надлежних министарстава захтевати да се разговара само о одредбама које су стварале недоумице и тешкоће у примени Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика који је тренутно на снази. Сматрамо да је поред задржавања нивоа стечених права запослених у образовним установама неопходно уградити одредбе колективних уговора других буџетских корисника у смислу солидарности и једнакости.

Позивамо чланове ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и остале запослене да Секретаријату ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ доставе предлоге и сугестије како би преговори били ефикаснији и успешнији.

                                                                                                                            Ружица Тодић Брдарић

                                                                                                                            Срђан Словић