ОДГОВОР МПНТР НА ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

///ОДГОВОР МПНТР НА ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ