Споразум

Потписан је Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.