Данас

Нови систем наплате карата у градском превозу није искоренио стару навику надлежних у Граду Београду да траже личне податке грађана, без утемељеног образложења.
Пре неколико месеци Град је покушао да прикупи личне податке деце и запослених у београдским предшколским установама и школама да би могли да добију ваучере за куповину спортске опреме, а сада се од тих запослених захтева да доставе матични број, као и број пасоша, да би остварили право на накнаду за превоз.
– Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“ поднео је 15. маја притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одмах након што су запослени у образовним установама од предузећа „Наплата превозне услуге Београд“ добили захтев за давање података (ЈМБГ, број пасоша, број телефона). У захтеву наведене фирме стоји да, уколико запослени одбије да достави тражене податке, биће му ускраћено право на возну карту, а самим тим и на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, кажу за Данас у овом синдикату.
Напомињу да се у захтеву наводи да ће податке користити Служба за интерну ревизију града Београда и Државна ревизорска институција, које контролишу правилност у трошењу буџетских средстава која се користе за плаћање услуга превоза.
Ружица Тодић Брдарић, потпредседница ГСПРС „Независност“, за Данас каже да је очекивала ефикасну реакцију Повереника, али да и даље нису добили тражено мишљење.
– Моје последње обраћање резултирало је информацијом да су представници Града и новоформираног предузећа позвани да се договоре ко ће да смисли и пошаље нову форму обраћања запосленима, а онда је речено да су руководиоци на боловању. Помака и даље нема, а наредни месец се приближава – каже Тодић Брдарић.
У служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за Данас кажу да су покренули поступак инспекцијског наџора и да ће о резултатима тог поступка јавност бити благовремено обавештена.
Тодић Брдарић истиче и да су запослени у доуниверзитетском образовању у Београду у старом систему наплате превоза били уцењени, јер им је допуна за превоз уплаћивана искључиво на Бус плус картицу.
– У другим јединицама локалних самоуправа, на основу одредаба посебних колективних уговора, запослени су, уколико не користе услуге јавног превоза за долазак и одлазак са рада, од послодавца добијали новац у висини цене превозне карте. Сматрамо да и ми треба да будемо равноправни са другима. Пристали бисмо и на могућност да се обезбеди да запослени на одређеним пумпама могу да сипају гориво, ако не користе градски превоз већ на посао долазе колима – каже саговорница Данаса.