Састанак у Министарству просвете

Састанак у Министарству просвете

Захваљујући посредовању миритеља из Агенције за мирно решавање спорова, на данашњем састанку у Министарству просвете представници репрезентативних синдиката разговарали су о актуелним проблемима са министром Бранком Ружићем, као и са представницима Министарства финансија и Министарства државне управе и локалне самоуправе.
Упркос обавези покретања преговора о висини основице за обрачун и исплату плата, представницима просветних радника поново су само саопштене информације исказане на састанку 25.8.2022. године, те је чак и министар просвете лично признао да преговора формално није ни било. Поред великог незадовољства запослених због најављеног повећања од само 12,5%, у име чланова ГСПРС ,,Независност” упућена је и оштра критика и због чињенице, да је још увек цена рада у студентском стандарду за 4,9% нижа у односу на цену рада осталих у доуниверзитетском образовању. Тврдња представнице Министарства финансија да су исплате свих облика награда, помоћи и солидарних помоћи из буџета – противзаконити, доводи нас у дилему јесмо ли у априлу ове године били сведоци противзаконите одлуке председника о једнократној новчаној помоћи.
Представнице ГСПРС ,,Независност” захтевале су од министра просвете максималну подршку у активирању Радне групе за превенцију и санкционисање насиља према запосленима у доуниверзитетском образовању. Такође су изнеле став Синдиката да су за запослене, од статуса службених лица, знатно корисније и извесније измене и допуне Кривичног закона, којим би се сваки напад на просветног радника третирао као кривично дело. Нико од присутних није се залагао за статус просветних радника као службених лица, будући да би нам донео мноштво нових обавеза и изазова, а неупоредиво мање бенефита.

У Београду,                                                                                                                                            Весна Војводић Митровић
21.11.2022.                                                                                                                                                 Ружица Тодић Брдарић