СИНДИКАТИ У СРБИЈИ НА КРАЈУ ЕКОНОМСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ-КОГА ПРЕДСТАВЉАЈУ И ЗА ШТА СЕ ЗАЛАЖУ?

///СИНДИКАТИ У СРБИЈИ НА КРАЈУ ЕКОНОМСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ-КОГА ПРЕДСТАВЉАЈУ И ЗА ШТА СЕ ЗАЛАЖУ?