У ишчекивању обећаног

Дуго очекивани састанак репрезентативних синдиката у образовно-васпитним установама са министром Ружићем, почео је констатацијом: „Епидемиолошка ситуација је под контролом, а број запослених који су у јануару били позитивни на вирус износи 4,08%“. Наглашено је и да је број извршилаца који су евидентирани као привремено спречени за рад 3,2%.

Највеће интересовање просветне јавности захтева одговор Владе РС за доделу једнократне помоћи.

На седници СЕС-а РС, одржане 26.01.2022. године, на иницијативу УГС НЕЗАВИСНОСТ, подржана је намера министра Ружића да од Владе РС захтева исплату помоћи за све запослене у образовању.

Министар Ружић је саопштио да се нада позитивном исходу, али да не може да конкретизује  ни време исплате, као ни износ.

Испред ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ министру је предочено да се од првог потпредседника Владе РС очекивало много више, без обзира на предстојећу политичку утакмицу. Такође је наглашено да постоји велико незадовољство запослених због исплате преконормно рада (по одржаном часу) и дописа који „подстиче независност судства и уштеду буџетских средстава“. За чланове ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ највећа уштеда буџета РС постиже се избегавањем судских процеса и применом јасних прописа који омогућавају остваривање стечених права.

С обзиром да важећи ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика истиче 05.03.2022. године, а да се сва министарства нису изјаснила о предложеним изменама на којима се радило током јануара, предложено је да се размисли и о продужењу рока важности постојећег.

Може се закључити да од активизма запослених зависи да ли ће Влада РС испунити обећано и ублажити, бар за нијансу, најнеповољнији материјални положај у односу на све друге кориснике буџета. Доследна недоследност у поступању представника власти према запосленима у просветном систему, међутим, наводи на закључак да се на нас и даље гледа као на ,,неисплативу инвестицију” и пуки буџетски трошак.

У Београду, 11.02.2022. године                                               ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Ружица Тодић Брдарић, потпредседница