05.02.2018. године у договору са представницима четитри репрезентативна синдиката запослених у установама образовања и васпитања сачињен је предлог Споразума о продужењу рока важења (до 05.03.2021. године) Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика. Министарство дражавне управе и локалне самоуправе је захтевало да рок за који ће бити продужен наведени Колективни уговор буде годину дана, а остала министарства су подржала став синдиката.
ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, од Владе РС, захтева и оправдано очекује Закључак који ће обезбедити континуитет у остваривању права и обавеза запослених и послодаваца у циљу континуиране примене одредаба наведеног Колективног уговора.
Остајемо затечени пред питањем чему преговарање и писани Споразум у околностима у којима усмене консултације службеника Владе РС постају моћније полуге од социјалног дијалога.

У Београду, 27.02.2018. године

За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
проф. др Томислав Живановић, председник
Срђан Словић, заменик председника
Ружица Тодић Брдарић, потпредседница