Закон о дуалном образовању ступа на снагу 18.11.2017. године, а примењује се од школске 2019/2020. године.

ЗАКОН о дуалном образовању СГ 101 од 10.11.2017.