Правна питања и одговори

/Правна питања и одговори
Правна питања и одговори2019-01-09T22:42:40+01:00

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НОРМИ У СШ

ПРЕДЛОГ

Правилник о норми свих облика непосредног рада наставника и стручног сарадника са ученицима у средњојшколи („Службени гласник РС – Просветни гласник)

1.11. 2010.|Категорије: Актуелно|

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НОРМИ У ОШ

ПРЕДЛОГ

Правилник о норми свих облика непосредног рада наставника, васпитача и стручног сарадника са ученицима у основнојшколи („Службени гласник РС –

Просветни гласник“, број)

1.11. 2010.|Категорије: Актуелно|

НЕМА ДИПЛОМЕ БЕЗ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Садашњи осмаци полажу матерњи језик и математику на „малој матури”, а будуће генерације ће уз то полагати комбиновани тест из историје, географије, биологије, физике и хемије

29.10. 2010.|Категорије: Актуелно|

ПРЕДЛОГ ПРОТОКОЛА ЗА 2011

Влада и репрезентативни синдикати просветних радника, у циљу усклађивања положаја запослених чије се плате исплаћују на терет буџета Републике Србије, дана ____________2010. године закључили су следећи

                                                                                                                        П  Р  О  Т  О  К  О  Л

28.10. 2010.|Категорије: Актуелно|