Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

Пресуда која је узнемирила синдикалну и стручну јавност: Врховни суд – врхунска неправда У ИШЧЕКИВАЊУ ОБЕЋАНОГ ОНИ КОЈИ СЕ ЗАКЛИЊУ У ПОСВЕЋЕНОСТ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ НЕ ДЕЛЕ НАШУ СУДБИНУ ЗАХТЕВИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА НА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ Обећана једнократна финансијска помоћ Тим за школе дугује јавности податке ПРОЦЕНАТ ЗАРАЖЕНИХ УЧЕНИКА НИЈЕ ЈЕДИНИ ИНДИКАТОР IX КОНГРЕС ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ Борба за права запослених Борба за правду, протести и штрајкови
23.11. 2010.

AНКЕТА

Categories: Актуелно|

ГЛАВНИМ ПОВЕРЕНИЦИМА

ГСПРС «НЕЗАВИСНОСТ»

Молимо Вас да у року од 7 дана доставите резултате следеће

А Н К Е Т Е

 

Да ли сте за ступање у потпуну обуставу рада, уколико надлежна Министарства у року од 15 дана не потпишу са синдикатима Протокол за 2011. годину који би предвидео адекватно кориговање цене рада запослених у просвети Републике Србије

 

    Да                                                Не

 

 

 

18.11. 2010.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КО ИНЂИЈА

Categories: Актуелно|

Извештај о раду КО Инђија

Зорка Вукас – председник КО Инђија и члан ГО ГСПРС „Независност“

Након искључења Будимке Чикарић – Палија из чланства  на седници ГО ГСПРС „Независност“ одржаној 04.06.2009. године, главни задатак КО Инђија је био чување чланства  од непрекодних насртаја  и жестоке пропаганде Будимке Чикарић – Палија, у жељи да нас  преведе у свој новоосновани  синдикат под називом “ Независни синдикат просветних радника Србије“.

С тим у вези КО Инђија је имао појачану активност током лета и јесени 2009-те године.

Одржани  су бројни састанци а први  13. јула у Средњој стручној школи «Др. Ђорђе Натошевић» у Инђији.

Састанку су присуствовали и гости из врха нашег синдиката: председник проф. др Томислав Живановић, чланице Председништва Ружица Тодић и Јасминка Марић и председник Надзорног одбора Драгослав Радовановић.

Остали састанци те 2009-те године су одржани 28. августа, 07. септембра, 23. октобра и 26. новембра.

Седмог септембра састанак КО је одржан у ОШ „Петар Кочић“ у Инђији замишљен је као заједнички састанак повереника, руководства  нашег синдиката и представника локалне самоуправе.

На састанак су дошли председник проф. др Томислав Живановић, чланица Председништва Ружица Тодић и потпредседник Славко Дерењ, али позвана начелница друштвених делатности  гђа Биљана Маревић и начелница за финанције гђа. Гордана Тишма  се нису појавиле иако су претходно обећале да ће доћи.

Договорено је да се поново обратимо представницима локалне самоуправе, а ту обавезу је на себе преузео председник проф. др Томислав Живановић.

 

Остале активности председнице КО Инђија:

 

14.август

Присуство седници ПО у Новом Саду

21.август 2009

Обраћање писменим путем начелници за друштвене делатности општине Инђија због неизмирених обавеза локалне самоуправе према просветним радницима

25. август

Присуство седници председништва у Београду

11. и 22. септембар 2009

Одржавање састанка у ОШ„ Браћа Груловић“ у Бешки, уз претходно овлашћење од председника проф. др Томислава Живановића.

Састанци су били неопходни јер је бивши повереник из те школе Зорка Сувајац прешла у Унију и постојала је реална опасност да са собом поведе и остале чланове.

Састанку у поменутој школи који је одржан 21.септембра 2009-те год. је присуствовао и потпредседник Славко Дерењ. Резултат – више од половине чланова је остало верно синдикату „Независност“.

09. октобар 2009

Писмено обраћање одељењу за финанције општине Инђија због неисплаћених путних трошкова  за  јул, август и септембар

21. октобар 2009

Организован је  састанак са председником општине Инђија Гораном Јешићем. састанку су присуствовали и председник ГСПРС «Независност» проф.др Томислав Живановић, Нада Јокић председница ПО Војводине ГСПРС «Независност» и професорка Бјелић Ханади из  Средње стручне школе „ Др. Ђорђе Натошевић“ из Инђије.

Разговарало се о путним трошковима, дневницама за службена путовања, јубиларним наградама итд.

Почетак децембра 2009

Промоција нашег синдиката у ОШ „Ђорђе Натошевић“у Новом Сланкамену. промоцији су присуствовали Нада Јокић председница ПО Војводине ГСПРС «Независност» и потпредседник Славко Дерењ

 

Почетак 2010. год. је обележен изборима по повереништвима, затим настојањима  да се у ош „Браћа Груловић“ успостави нормални синдикални рад. када то кажем мислим на тврдоглавост бившег повереника  Зорке Сувајац у настојању да омета рад синдиката „Независност“, одбијањем да врати печат и остале документе.

 

04.фебруар 2010

Писмо упозорења Зорки Сувајац  од стране Наде Јокић да у одређеном року врати печат и осталу синдикалну документацију новоизабраном поверенику.

08.фебруар 2010.

Састанак КО Инђија – извештај о изборима по повереништвима

18.фебруар 2010.

Коментар Наде Јокић председнице ПО Војводине ГСПРС «Независност», на текст: „Аман више“ објављен на сајту Уније  СПРС 11. фебруара 2010. године а на иницијативу КО Инђија.

27. фебруар 2010.

На иницијативу председника КО Инђија, Зорке Вукас, пријава против Зорке Сувајац МУП-у Инђија  од стране Наде Јокић.

05. март 2010.

Изјава  Зорке Вукас у полициској станици Инђија  у вези са пријавом Зорке Сувајац.. Након тога следи и саслушање пријављене Зорке Сувајац  и враћање печата ( 18.марта 2010 год.)

12. и 13. март 2010 .

Присуство семинару у организацији секције жена под називом „Усклађивање породичних и професионалних обавеза“ у Бањи Врујци.

У међувремену дешавали су се проблеми око избора директора  у средњој стручној  школи “Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији. Наиме, иако је школски одбор 03.02.2010. год. дао подршку кандидату М. Кркобабићу, иначе дугогодишњем раднику поменуте школе, од Покрајинског секретара за образовање Золтана Јегеша, је 24. фебруара стигло решење о одбијању сагласности. Ускоро се у истој школи на позив синдикалног повереника  Светлане Мељник појавила Нада Јокић председница ПО Војводине ГСПРС „Независност“ уз савет да се одмах упути приговор Покрајинском секретару и да се одмах распише други конкурс.

Гђа Јокић је 10. марта на сајту синдиката „Независност„ објавила текст: „Будућност, прошлости преломљене садашњости“. Ова борба је успешно завршена 14. маја коначном одлуком о избору директора Мирослава Кркобабића.

По сазнању да је у ОШ “Душан Јерковић“ у Инђији расписан конкурс за пријем у радни однос професора биологије на неодређено време а знајући да на територији општине Инђија има професора, који раде са непуном нормом, председница КО Инђија је упутила приговор школском одбору те школе и питање господину Петру Виђиканту да ли је одобрио тај конкурс (лист «Послови» од 03-11. марта). Како одговора није било Покрајинској инспекцији за образовање се обратио и Актив професора биологије.Инспекциски надзор је извршио просветни инспектор Општинске управе Општине Инђија-гђа Анка Шкорић и констатовала да је конкурс расписан у складу са Законом.

Незадовољна тим надзором Зорка Вукас је упутила жалбу Покрајинској инспекцији за образовање и 21. јуна 2010 год. је стигао одговор од Покрајинског секретара госп. Јегеша  где се каже да Покрајински секретаријат за образовање решава по жалби против првостепеног решења општинске управе. И поново је  гђа. Анка Шкорић написала да је све урађено по закону. Уз консултацију са Надом  Јокић одустала сам од даље жалбе.

Као што видите ово је само кратак опис и таксативнонабрајање активности ГСПРС «Независност» на територији Инђија и потврда рада јер ни дијамант ни драго камење не би сијали да нису избрушени вештом руком доброг мајстора. Да ли је квалитет брушења на нивоу, просудите сами.

 

                                                               

17.11. 2010.

ПРЕДЛОГ ПРОТОКОЛА ЗА 2011.ГОДИНУ

Categories: Актуелно|

Влада и репрезентативни синдикати просветних радника, у циљу усклађивања положаја запослених чије се плате исплаћују на терет буџета Републике Србије, дана ____________2010. године закључили су следећи

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

1.      Влада се обавезује да ће у договору са репрезентативним синдикатима извршити репрограм дуговања према потписаном Протоколу за 2009. годину.

 

2.      Влада се обавезује да ће у договору са репрезентативним синдикатима донети уредбу и кориговати коефицијенте у образовању поштујући однос 3 : 1 до 01. 12. 2010. године. Влада се обавезује да ће постигнути распон плата (однос највеће и најниже) у образовању убудуће пратити промене минималне цене рада у Србији

 

3.      Основицa за обрачун и исплату плата запосленима нa свим нивоима образовања у 2011. години повећаће се и то

–         Од плате за јануар 2011. године за проценат инфлације у претходних 6 месеци.

–         Од плате за април 2011. године за проценат инфлације у периоду I-III 2011. године и једну половину процента раста БДП за исти период

–         Од плате за октобар 2011. године за проценат инфлације у периоду април-септембар увећан за половину процента раста БДП за исти период

 

4.      Влада и Скупштина Републике Србије се обавезују да у Закону о буџету Републике Србије за 2011. годину неће бити забране и ограничења исплата јубиларних и божићних награда, као и других примања по одредбама ПКУ, као и да се у буџету локалних управа прдвиде средства за исплату јубиларних награда за 2009. и 2010. годину.

 

5.      Влада се обавезује да ће издвајање средстава за просвету у 2011. години при изради буџета РС бити пројектовано на бази повећања издвајања из БДП на минималном нивоу од  4%, а да средства обезбеђена за социјални програм за све заинтересоване који би желели, могли или морали да напусте образовни систем не улазе у апропријације буџета намењеног образовању.

 

 

 

       За Владу                                          ГСПРС „НЕЗАВИСНОСТ“

______________________               ______________________________

Др Диана Драгутиновић                     (проф. др Томислав Живановић)

Министарка финансија                          

______________________              СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

Др Жарко Обрадовић                        __________________________________

Министар просвете                                (Бранислав Павловић)

 

                                                            УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ

     РАДНИКА СРБИЈЕ

                                                          ___________________________________

                                                                  (мр Леонардо Ердељи)

10.11. 2010.

ХИТНО

Categories: Актуелно|

Х И Т Н О !!!!

ПОШТОВАНИ МОЛИМО ВАС ДА, У РОКУ ОД 5 ДАНА,  ДОСТАВИТЕ СЕКРЕТАРИЈАТУ ГСПРС „НЕЗАВИСНОСТ“, ДОПУНЕ  НА ПРЕДЛОГЕ ПРАВИЛНИКА О НОРМИ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА!

10.11. 2010.

ШКОЛЕ У КРАЉЕВУ И ДАЉЕ НЕ ЋЕ РАДИТИ

Categories: Актуелно|

ШКОЛЕ У КРАЉЕВУ И ДАЉЕ НЕЋЕ РАДИТИ

КРАЉЕВО – Штаб за ванредне ситуације у Краљеву у уторак вече донео је одлуку да школе до даљњег не раде.

Према речима команданта Штаба градоначелника Љубише Симовића, постојала је велика дилема да ли треба почети наставу у појединим школама које нису оштећене и које су удаљене од угроженог подручја.

„Одлучили смо да настава не почиње. До недеље треба проверити стабилност објеката који немају видљивих оштећења, као и неопходне мере санације оштећених. Не смемо заборавити ни психолошки аспект. Полазак у школу мора да прати добро осмишљен педагошко-психолошки рад са децом, јер су доживела шок. Морамо израдити прецизна упутства о понашању наставника и деце у случају да дође до потреса“, рекао је градоначелник Симовић.

Школе за које се утврди да су потпуно безбедне, могле би да приме ђаке најраније у понедељак.

Симовић је оценио да је много једноставније надокнадити десет дана наставе, него ризиковати да се деца превремено пусте у школе.

Земљотрес који се догодио 8. новембра увече имао је епицентер у околини Ушћа на Ибру, које је до сада било поштеђено удара, што говори да се земља још није смирила, рекао је Симовић.

Директори појединих школа добили су јуче из Школске управе обавештење да је договорен почетак рада, што је изазвало конфузију у јавности.

„Разговарао сам са министром просвете и он је био мишљења да одређене школе треба да почну да раде. Обећао сам му да ћемо сагледати ситуацију, али став нашег тима за школе и целог Кризног штаба био је да треба да сачекамо“, рекао је Симовић.

ТАНЈУГ

10.11. 2010.

ОПУШАК И МИРИС ДИМА ДОВОЉНИ ЗА КАЗНУ

Categories: Актуелно|

Опушак и мирис дима довољни за казну

Аутор: К. Живановић

Београд – У Србији ће пушење од сутра бити забрањено у свим затвореним јавним просторима. Период прилагођавања Закону о заштити становништва од изложености дуванском диму истиче, а казне за оне који га не буду поштовали су од 5.000 динара за појединце, до милион динара за правна лица.

Пушачи ће моћи да конзумирају цигарете само у одређеним фирмама, и то у просторији намењеној искључиво за пушење. Она мора да има вентилациони систем и врата која не пропуштају дим у друге просторије.

Срмена Крстев из Републичке комисије за превенцију пушења објашњава за Данас да Закон јасно прецизира у којим делатностима, односто установама и институцијама пушачи неће имати чак ни просторију, већ ће морати да пуше ван зграде.

– Осим објеката у којима се обавља производња и промет лекова и животних намирница, потпуна забрана пушења предвиђена је у зградама државне управе и локалне самоуправе, здравственим и образовним установама, вртићима, објектима за спорт и рекреацију, установама културе, медијским кућама и просторима у којима се обавља снимање, јавно емитовање и јавно окупљане грађана – наглашава Крстев. Она додаје да су за спровођење забране пушења одговорни директори или власници фирми, управници, односно декани факултета. Они могу да одреде и одговорно лице за контролу забране. За контролу спровођења закона, према речима наше саговорнице, биће надлежно више инспекција и то „свака у својој надлежности“.

– Санитарна, здравствена, просветна, тржишна, туристичка, инспекција рада, инспектори за превентивну заштиту МУП-а Србије али и комунална полиција, контролисаће спровођење закона. Свака од ових инспекција моћи ће на лицу места да казни пушача односно одговорно лице – указује Крстев. Она додаје да ће инспектори имати право да кажњавају не само оне које затекну са упаљеном цигаретом, већ и уколико на радном месту пронађу опушак, коришћену пепељару или осете мирис дуванског дима.

У школама, домовима здравља, болницама и сличним објектима, пушење неће бити дозвољено ни у двориштима. Неке школе већ су почеле са применом закона, па се наставници могу видети изван школског дворишта на једној капији, а ученици на другој.

Директорка Економско-трговинске школе у Сопоту Данка Прокић-Влаховић каже за Данас да је ова школа почела са применом закона 1. септембра, са почетком школске године.

– Професори на великом одмору изађу ван дворишта и пуше на тротоару преко пута школе. Јесте ружно, али другог решења нема. Пуше и ученици, али одвојено од професора – каже Влаховић. Она додаје да је приметно да су неки наставници смањили број попушених цигарета откад су уведене нове мере.

У компанији Делта кажу за наш лист да су у згради на Новом Београду, где је седиште компаније, имали просторију за пушаче, али да се она више не користи јер није имала одвојени вентилациони систем.

– Пушење у оквиру радних и продајних просторија компаније забрањено је пре три године интерним правилником. Запослени пуше ван објеката, тако да нећемо имати проблем са прилагођавањем новом закону – кажу у Делти.

Менаџер за комуникације Јапан тобако интернешнал (ЈТИ) Ана Вељковић каже за Данас да примена Закона неће утицати на промет и производњу дувана, јер „искуства из иностранства указују да норме које се односе на забрану пушења утичу пре свега на угоститељски сектор“. „Овај закон штити непушаче, али и права пушача, јер дозвољава да се пуши на одговарајућим местима као што су барови, ноћни клубови или ресторани“, сматра Вељковић.

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму усвојен је 5. маја ове године, а период за прилагођавање његовим одредбама истиче сутра. Према подацима Министарства здравља, у Србији свакодневно или повремено пуши 33,6 одсто одраслих. Због утицаја дуванског дима у нашој земљи годишње умре 16.000 становника.

Забрањено пушење

– објекти за производњу и промет лекова и животних намирница

– зграде државне управе и локалне самоуправе

– здравствене и образовне установе

– вртићи и објекти за спорт и рекреацију

– установе културе и медијске куће

– просторије у којима се обавља снимање, јавно емитовање и јавно окупљане грађана

Казне до милион динара

Уколико пуше ван дозвољених просторија, појединци ће бити кажњени са 5.000 динара. Казне за одговорна лица су од 30.000 до 50.000 динара, предузетнике од 300.000 до 500.000 динара, а за правна лица од 500.000 до милион динара.

Цигарете дозвољене у кафићима

Власници угоститељских објеката мањих од 80 метара квадратних мораће да се определе да ли је њихов локал пушачки или непушачки, док је у објектима већим од 80 метара квадратних власник дужан да најмање половину простора одреди за непушаче. Тај простор мора бити код улазних врата.

Бројне европске земље попустиле пред захтевима пушача

Иако су поједине европске државе у протеклом периоду пооштриле законе против пушења, наводећи потребу за очувањем јавног здравља као један од аргумената, велики број становника Старог континента није спреман да се одрекне уживања у цигаретама. Често су власти ипак приморане да попусте пред захтевима пушача. То показује и пример немачке покрајине Баварске, која је годину дана након усвајања закона одлучила да ублажи правила.

Слично се десило и у Хрватској након 24-часовних протеста кафеџија у Сињу и Винковцима, али и у Холандији која је укинула забрану пушења у баровима и кафићима чија је површина мања од 70 квадратних метара. Турска влада је једна од ретких која не одустаје од своје одлуке да „протера“ дувански дим са јавних места. М. С. – М. К.

 

 

5.11. 2010.

ОШТЕЋЕНО СЕДАМ ШКОЛА У КРАЉЕВУ

Categories: Актуелно|

У земљотресу у Краљеву оштећене су четири школе у ужем градском језгру, три сеоске школе, један ђачки и један студентски дом, а штету је претрпео и Машински факултет у том граду.

На подручју града оштећене су Основна школа „Светозар Марковић“, Медицинска школа, Машинско-техничка школа и Пољопривредна школа, као и школе у селима Витановац, Лађевци и Милочај, рекао је министар просвете Жарко Обрадовић новинарима.

У школама у Лађевцу и Милочају срушио се кров, рекао је министар и нагласио да школе у подручју градске општине Краљева данас не раде.Срећна околност је што од сутра почиње мини распуст, па ћемо учинити све да се до понедељка, где год је то могуће, стање нормализује, рекао је Обрадовић. Министар је рекао да су сва деца из Ђачког дома у Краљеву збринута, односно да су код куће, а да је оштећења претрпео и Студентски дом у том граду. Он је навео да је на терену помоћник министра просвете Зоран Трнинић, начелник школске управе Краљево Жарко Милосављевић и други надлежни, који утврђују размере јутрошњег земљотреса.

(Тањуг)

1.11. 2010.

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НОРМИ У СШ

Categories: Актуелно|

ПРЕДЛОГ

Правилник о норми свих облика непосредног рада наставника и стручног сарадника са ученицима у средњојшколи („Службени гласник РС – Просветни гласник)

Члан 1.

Овим правилником утврђује се норма свих облика непосредног рада наставника и стручног сарадника са ученицима у средњојшколи, у оквиру недељног пуног радног времена и на годишњем нивоу, као и бројсати образовног-васпитног рада који се додатно може распоредити на друге извршиоце.

Члан 2.

Недељно пуно радно време износи 40 часова, у складу са законом. Средња школа годишњим планом утврђује обавезе наставника и стручног сарадника у оквиру 40-часовне радне недеље, полазећи од обавеза утврђених законом, наставним планом и програмом и овим правилником.

Члан 3.

Послови наставника обухватају:

1. извођење наставе и других облика непосредног образовно – васпитног рада са ученицима;

2. обављање завршног, поправног, разредног, матурског и других испита;

3. припремање и планирање наставе и ваннаставних активности;

4. рад у стручним органима и тимовима и

5. остале послове

Члан 4.

Норма непосредног рада наставника са ученицима обухвата радно време проведено у:

1. редовнојнастави (теоријској, практичноји вежбама);

2. додатној, допунскоји индивидуалнојнастави;

3. настави према индивидуалном образовном плану и индивидуалном програму српског језика, односно језика националне мањине;

4. раду са ученицима на пракси и помоћи ученицима при изради практичног рада када су одређени наставним планом и програмом;

5. припреми и обављању испита (завршног, поправног, разредног и матурског испита –за општу, стручну или уметничку матуру);

6. извођење факултативних предмета потребних за даље школовање, стручно оспособљавање или развојученика;

7. раду на часу одељенског старешине;

8. ваннаствним активностима;

9. развијањњу позитивне климе у одељењу и школи;

10. пружању подршке у конструктивном решавању сукоба и развијању вештина комуникације

Члан 5.

Редовна настава обухвата: обавезне, изборне и обавезне изборне наставне предмете, у складу са наставним планом и програмом.

Члан 6.

Укупан рад наставника од 1760 часова годишње остварује се у 44 радне недеље.

Рад наставника са ученицима остварује се у 39 радних недеља са 1560 часова годишње свих облика образовно-васпитног рада, од чега наставници теоријске наставе и наставници теоријске наставе са вежбама остварују 936 часова непосредног рада са ученицима, а наставници практичне наставе 1014, односно 1092 часа практичне наставе у блоку.

У Математичкојгимназији наставници теоријске наставе са вежбама из математичких предмета, информатичких предмета и физике имају 468 часова

годишње редовне наставе.

У Филолошкојгимназији наставници теоријске наставе из српског језика, књижевности, живих страних и класичних језика, реторике и увода у општу

лингвистику имају 468 часова редовне наставе.

Члан 7.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има норму од 24 часа непосредног рада са ученицима.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има норму од 20 часова теоријске наставе или теоријске наставе са вежбама.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има норму од 18 часова из предмета српски језик, односно језик народности, математика и страни језик и два часа недељно за исправку писмених задатака.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има норму од 26 часова практичне наставе, односно 28 часова практичне наставе у блоку.

Наставник стручног предмета са писменим задацима предвиђеним у наставном плану и програму у оквиру недељног пуног радног времена има два часа недељно за преглед четири писана задатка, а један час недељно за преглед два писана задатка.

У оквиру недељног пуног радног времена у Математичкојгимназији наставник на норму има часова 12 из: математичке групе предмета, информатичке групе

предмета и физике.

У оквиру недељног пуног радног времена у Филолошкојгимназији наставник има норму часова 12 из: српског језика, књижевности, живих страних и класичних језика, реторике и увода у општу лингвистику.

У оквиру недељног пуног радног времена, у школама у којима се изводи билингвална настава, наставник који изводи билингвалну наставу има норму од 12

часова непосредног рада са ученицима.

Члан 8.

У оквиру непосредног рада са ученицима од 24 часа недељно, поред редовне наставе, наставник има и следеће обавезе:

1. час одељенског старешине и одељенске заједнице –један час недељно;

2. допунска настава са ученицима који заостају у савлађивању наставног програма –један час недељно;

3. додатни рад са ученицима са појачаним интересовањем из одговарајућег предмета који укључује и припрему ученика за учествовање на верификованим

такмичењима, у складу са прописаним календаром такмичења и стручним упутством –један час недељно;

4. настава факултативног предмета ако се за тајпредмет у претходнојшколскојгодини пријавио довољан бројученика –два часа недељно;

5. рад у секцијама, друштвено-техничким, хуманитарним, културним и другим активностима –један час недељно;

6. рад у спортским секцијама –два часа недељно;

7. један час недељно у оквиру којих врши припремање задатака, пружање стручне помоћи ученицима и извођење завршног, односно матурског испита (општи, стручни или уметнички), за редовне ученике и часове за које се води евиденција;

8. један час недељно за консултативну наставу и извођење испита за ученика старије од 17 година, у статусу ванредних, који се први пут уписују у средњу

школу.

Члан 9.

У оквиру недељног пуног радног времена, наставник теоријске наставе и теоријске наставе са вежбама и наставник практичне наставе, за припремање наставе, проучавање стручне и уџбеничке литературе, размену стручних искустава са колегама и писане припреме за сваки наставни час и час додатног образовања имају:

наставник теоријске наставе и теоријске наставе са вежбама до 10 часова недељно, а за припрему и развијање индивидуалног образовног плана до 2 часа недељно;

наставник практичне наставе до 8 часова недељно за припрему наставног часа, а за припрему и развијање индивидуалног образовног плана до 2 часа недељно.

Члан 10.

Наставници обављају поправне, разредне и друге испите у време и на начин утврђен општим актом школе, у складу са школским календаром и годишњим

планом рада школе.

Члан 11.

Рад са родитељима

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има један час за рад са родитељима, и то:

– на организацији ваннаставних активности,

– на развоју и спровођењу школског развојног плана,

– на развоју и спровођењу школског безбедносног система (превенција насиља),

– на развоју и спровођењу здравствене заштите на нивоу школе,

– на развоју и спровођењу школског програма,

– на развоју и спровођењу инклузивног образовања на нивоу школе.

Члан 12.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има један час за учешће у раду стручних органа школе и тимова, и то:

– наставничком већу,

– одељенском већу,

– стручном већу за области предмета,

– стручном активу за развојно планирање,

– стручном активу за развојшколског програма,

– стручном активу за самовредновање рада школе,

– педагошком колегијуму,

– педагошком већу (за школе са домом)

– стручном тиму за инклузивно образовање и тиму за додатну подршку ученику,

– тиму за превенцију насиља,

– другим стручним активима и тимовима, у складу са статутом.

У оквиру недељног пуног радног времена изабрани наставник има један час за руковођење радом стручних органа и тимова школе.

Члан 13.

Остали послови наставника у 40-часовнојраднојнедељи распоређују се у складу са законом и годишњим планом рада школе и обухватају:

1. један час недељно – за наставника-одељенског старешину, за вођење прописане педагошке документација (у писаноји електронскојформи) и издавање јавних исправа;

2. један час недељно – за стручно усавршавање и учествовање на семинарима;

3. један час недељно – за менторски рад;

4. један час недељно – за организовање и обезбеђивање услова за остваривање образовно-васпитног рада у лабораторији, кабинету или радионици за практичну наставу;

5. за дежурство у школи;

6. рад у комисијама и

7. за обављање других послова по налогу директора, утврђених годишњим планом рада школе.

Члан 14.

Изузетно од члана 7. ст. 2., 3., 5 овог правилника, наставник теоријске наставе или теоријске наставе са вежбама може имати највише 24 часа наставе недељно, а наставник практичне наставе може да има највише 28 часова наставе недељно, уколико школа не може да обезбеди друге послове непосредног рада са ученицима предвиђене годишњим програмом рада школе.

Члан15.

Наставник може имати и већи бројод 24, односно 26 часова наставе недељно, утврђени у чл. 7. и 8. овог правилника, уколико школа не може да обезбеди стручно лице за највише шест часова редовне наставе седмично из одређеног предмета.

Ако наставник има већи бројод прописаних часова редовне наставе, обављаће друге послове из члана 13. овог правилника, тако да му укупан бројчасова не

прелази 40 часова рада недељно.

Члан16.

Приправник (наставник и стручни сарадник) има 2 часа мање недељно од предвиђеног броја часова непосредног рада са ученицима и повећан бројчасова за припрему за два часа недељно, у циљу успешнијег савладавања програма увођења у посао.

Ментор приправник (наставник и стручни сарадник) има 1 час мање недељно од предвиђеног броја часова непосредног рада са ученицима, у циљу пружања помоћи приправнику.

Члан 17.

У оквиру недељног пуног радног времена, стручни сарадника има 30 часова непосредног рада са ученицима, родитељима ученика, наставницима и другим

стручним сарадницима школе, на остваривању програма рада и 10 часова недељно за припрему и планирање тих послова.

У оквиру 30 часова непосредног рада са ученицима, родитељима ученика, наставницима и другим стручним сарадницима школе, стручни сарадник обавља

следеће послове:

1. превентивно ради са ученицима, родитељима и наставницима;

2. прати и проучава развоји напредовање ученика у учењу и владању;

3. учествује у праћењу остваривања утврђених стандарда постигнућа;

4. саветодавни рад и појачан васпитни рад са ученицима, у складу са законом;

5. пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова;

6. сарађује са интерресорном комисијом за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком ученику;

7. професионалне оријентације;

8. учествује у планирању и програмирању образовно-васпитног рада школе;

9. педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима и другим стручним сарадницима на унапређивању образовно-васпитног рада;

10. сарадња и саветодавни рад са родитељима;

11. учествује у раду стручних органа и тимова у школи;

12. сарадња са социјалним партнерима;

13. развија позитивну климу у одељењу и школи;

14. пружа подршку у конструктивном решавању сукоба и развијању вештина комуникације;

15. друге послове по налогу директора, утврђене годишњим планом рада школе.

Члан18.

Школа утврђује општим актом обавезу наставног особља да све активности везане за рад са ученицима (у складу са годишњим планом рада школе) обавља у континуитету сваког радног дана у недељи, у трајању од 6 сати.

Члан 19.

Наставник је у обавези да у време боравка у школи, када није на настави, по налогу директора или лица кога он за то овласти, иде на замене часова или дежура.

Члан 20.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о педагошкојнорми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника средњојшколи („Службени гласник РС –Просветни гласника, бр. 1/92 и 2/2000).

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Просветном гласнику“

1.11. 2010.

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НОРМИ У ОШ

Categories: Актуелно|

ПРЕДЛОГ

Правилник о норми свих облика непосредног рада наставника, васпитача и стручног сарадника са ученицима у основнојшколи („Службени гласник РС –

Просветни гласник“, број)

Члан 1.

Овим правилником утврђује се норма свих облика непосредног рада наставника, васпитача и стручног сарадника са ученицима у основнојшколи, у оквиру

недељног пуног радног времена и на годишњем нивоу, као и бројсати образовно- васпитног рада који се додатно може распоредити на друге извршиоце.

Члан 2.

Недељно пуно радно време износи 40 часова, у складу са законом.

Основна школа годишњим планом рада утврђује обавезе наставника, васпитача и стручног сарадника у оквиру 40-часовне радне недеље, полазећи од обавеза утврђених законом, наставним планом и програмом и овим правилником.

Члан 3.

Послови наставника обухватају:

1. извођење наставе и других облика непосредног образовно – васпитног рада са ученицима;

2. обављање завршног, поправног, разредног и других испита;

3. припремање и планирање наставе и ваннаставних активности;

4. рад у стручним органима и тимовима и

5. остале послове.

Члан 4.

Норма непосредног рада наставника са ученицима обухвата време проведено у:

1. редовнојнастави;

2. додатној, допунскоји индивидуалнојнастави;

3. настави према индивидуалном образовном плану и индивидуалном програму српског језика, односно језика националне мањине;

4. припреми и обављању испита (завршног, поправног и разредног);

5. раду на часу одељенског старешине;

6. ваннаставним активностима;

7. развијање позитивне климе у одељењу и школи;

8. пружању подршке у конструктивном решавању сукоба и развијању вештина комуникације.

Члан 5.

Редовна настава обухвата: обавезне, изборне и обавезне изборне наставне предмете, у складу са наставним планом и програмом.

Члан 6.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има норму од 24 часа непосредног рада са ученицима.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник разредне наставе има 20 часова редовне наставе.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник предметне наставе има 20 часова, а наставник предмета језика и књижевности и математике има 18 часова редовне наставе.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник страног језика као обавезног предмета од првог до четвртог разреда има 20, а наставник страног језика као обавезног изборног предмета од петог до осмог разреда има 18 часова редовне наставе.

Члан 7.

У оквиру непосредног рада са ученицима од 24 часа недељно, поред редовне наставе, наставник има и следеће обавезе:

1. час одељенског старешине и одељенске заједнице;

– од првог до седмог разреда у сваком одељењу са једним часом недељно, односно 36 часова годишње (18 часова за ЧОС и 18 часова за ЧОЗ);

– у осмом разреду један час недељно, односно 34 часа годишње (17 часова за ЧОС и 17 часова за ЧОЗ);

2. допунска настава са ученицима од првог до осмог разреда са једним часом недељно за ученике који заостају у савлађивању наставног програма;

3. додатни образовно-васпитни рад са ученицима са појачаним интересовањем из одговарајућег предмета који укључује и припрему ученика за учествовање на верификованим такмичењима, у складу са прописаним календаром такмичења и стручним упутством, од трећег до седмог разреда са једним часом недељно, односно 36 часова годишње, а за ученике осмог разреда са једним часом недељно, односно 34 часа годишње;

4. индивидуални педагошки рад са по једним до два часа недељно за ученике са мањим сметњама у физичком и психичком развоју, зависно од потреба ученика;

5. хор и оркестар за ученике од првог до четвртог разреда са једним часом недељно, односно 36 часова годишње и хор и оркестар за ученике од петог до осмог разреда са два часа недељно, односно 72 часа годишње;

6. друштвено-техничке, хуманитарне, спортске и културне активности са ученицима од трећег до седмог разреда са једним часом недељно, односно 36

часова годишње, а за ученике осмог разреда са једним часом недељно, односно 34 часа годишње;

7. додатни педагошки рад са целим одељењем, групом ученика или појединачним учеником ради побољшања климе у одељењу и повећања степена уклопљености сваког ученика у одељенску заједницу, са по једним до два часа недељно, по потреби, у складу са одлуком директора;

8. припремна настава пре почетка испитног рока за ученике од четвртог до осмог разреда, који су упућени на поправни испит, најмање 5 дана са по 2 часа дневно за сваки предмет;

9. екскурзија у трајању од 1 до 3 дана годишње, а настава у природи у трајању од 7 до 10 дана годишње, сагласно наставном плану и програму.

Члан 8.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник за припремање наставе, проучавање стручне и уџбеничке литературе, размену стручних искустава са

колегама и писане припреме за сваки наставни час и час додатног образовно- васпитног рада има до 10 часова недељно, а за припрему и развијање индивидуалног образовног плана до 2 часа недељно.

Годишњим планом рада школе утврђује се структура радног времена наставника, тако да часови непосредног рада са ученицима, из чл. 4 и 6 овог правилника, износе 24 часа, а припрема и планирање наставе до 12 часова.

Члан 9.

Наставници обављају завршни испит, поправне, разредне и друге испите у време и на начин утврђен општим актом школе, у складу са школским календаром и годишњим планом рада школе.

Члан10.

РадсародитељимаУ оквиру недељног пуног радног времена наставник има један час за рад са родитељима, и то:

– на организацији ваннаставних активности,

– на развоју и спровођењу школског развојног плана,

– на развоју и спровођењу школског безбедносног система (превенција насиља),

– на развоју и спровођењу здравствене заштите на нивоу школе,

– на развоју и спровођењу школског програма,

– на развоју и спровођењу инклузивног образовања на нивоу школе.

Члан 11.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има један час за учешће у раду стручних органа школе и тимова, и то:

– наставничком већу,

– одељенском већу,

– стручном већу за разредну наставу,

– стручном већу за области предмета,

– стручном активу за развојно планирање,

– стручном активу за развојшколског програма,

– стручном активу за самовредновање рада школе,

– педагошком колегијуму,

– педагошком већу (за школе са домом),

– стручном тиму за инклузивно образовање и тиму за додатну подршку ученику,

– тиму за превенцију насиља,

– другим стручним активима и тимовима, у складу са статутом.

У оквиру недељног пуног радног времена изабрани наставник има један час за руковођење радом стручних органа и тимова школе.

Члан 12.

Остали послови наставника у 40-часовнојраднојнедељи распоређују се у складу са законом и годишњим планом рада школе и обухватају:

1. један час недељно –за вођење прописане педагошке документације (у писаноји електронскојформи) и издавање јавних исправа;

2. један час недељно –за стручно усавршавање и учествовање на семинарима;

3. један час недељно –за менторски рад;

4. дежурство у школи;

5. рад у комисијама и

6. друге послове по налогу директора, утврђене годишњим планом рада школе.

Члан13.

Наставник може имати и већи бројод 24, односно 26 часова наставе недељно, утврђених у чл. 6. и 7. овог правилника, уколико школа не може да обезбеди

стручно лице за највише шест часова редовне наставе седмично из одређеног предмета.

Ако наставник има већи бројод прописаних часова редовне наставе, неће обављати друге послове из члана 12. овог правилника, тако да му укупан бројчасова не прелази 40 часова рада недељно.

Члан14.

Приправник (наставник и стручни сарадник) има 2 часа мање недељно од 24, односно 30 часова непосредног рада са ученицима и повећан бројчасова за

припрему за два часа недељно, с циљем успешнијег савладавања програма увођења у посао.

Ментор приправник (наставник и стручни сарадник) има 1 час мање недељно од 24, односно од 30 часова непосредног рада са ученицима с циљем пружања помоћи приправнику.

Члан15.

У оквиру недељног пуног радног времена, стручни сарадник има 30 часова непосредног рада са ученицима, родитељима ученика, наставницима и другим

стручним сарадницима школе, на остваривању програма рада и 10 часова недељно за припрему и планирање тих послова.

У оквиру 30 часова непосредног рада са ученицима, родитељима ученика, наставницима и другим стручним сарадницима школе, стручни сарадник обавља

следеће послове:

1. превентивно ради са ученицима, родитељима и наставницима;

2. прати и проучава развоји напредовања ученика у учењу и владању;

3. учествује у праћењу остваривања утврђених стандарда постигнућа;

4. саветодавни рад и појачан васпитни рад са ученицима, у складу са законом;

5. пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова;

6. сарађује са интерресорном комисијом за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком ученику;

7. професионалне оријентације;

8. учествује у планирању и програмирању образовно-васпитног рада школе;

9. педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима и другим стручним сарадницима на унапређивању образовно-васпитног рада;

10. сарадња и саветодавни рад са родитељима;

11. учествује у раду стручних органа и тимова у школи;

12. сарадња са социјалним партнерима;

13. развија позитивну климу у одељењу и школи;

14. пружа подршку у конструктивном решавању сукоба и развијању вештина комуникације;

15. друге послове по налогу директора, утврђене годишњим планом рада школе.

Члан16.

У оквиру 30 часова непосредног рада са ученицима, наставник у продуженом боравку обавља следеће послове:

1. васпитање и надгледање ученика;

2. предузимање превентивних мера ради очувања здравља ученика;

3. подршка ученицима у учењу и раду;

4. подстицање ученика на самосталан рад и стицање радних навика;

5. подстицање развоја индивидуалних потенцијала ученика;

6. програмирање и реализовање активности ученика у слободном времену: информатичких, техничких, производних, хуманитарних, спортских, културно-

уметничких, забавних и других активности ученика;

7. развијање позитивне климе у одељењу и школи;

8. пружање подршке у конструктивном решавању сукоба и развијању вештина комуникације;

9. друге послове по налогу директора, утврђене годишњим планом рада школе.

Члан17.

Васпитач који остварује припремни предшколски програм у васпитнојгрупи деце у години пред полазак у школу, у полудневном трајању, има норму од 20 часова непосредног рада са децом, у оквиру недељног пуног радног времена, и то:

1. реализује припремни предшколски програм;

2. васпитава и надгледа децу;

3. подстиче развојиндивидуалних потенцијала ученика;

У оквиру преосталих 20 часова седмично, васпитач се припрема за реализацију припремног предшколског програма, води евиденцију и документацију, сарађује са родитељима, предузима превентивне мере ради очувања здравља и личне хигијене деце; програмира и реализује активности деце у слободном времену: хуманитарне, спортске, културно-уметничке, забавне и друге активности деце.

Члан18.

Школа утврђује општим актом обавезу наставника, васпитача и стручних сарадника да све активности везане за рад са ученицима и децом (у складу са

годишњим планом рада школе) обавља у континуитету сваког радног дана у недељи у трајању од шест сати.

Члан19.

Наставник је у обавези да у време боравка у школи, када није на настави, по налогу директора или лица кога он за то овласти, иде на замене часова или дежура.

Члан20.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основнојшколи („Службени гласник РС –Просветни гласник, бр. 2/92 и 2/2000).

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Просветном гласнику“

 

 

 

 

29.10. 2010.

ПОТПУНА ОБУСТАВА РАДА

Categories: Актуелно|

СИНДИКАТ «НЕЗАВИСНОСТ» ОШ «НИКОЛА ТЕСЛА» ДУБЉЕ

Дана 29.10.2010. године доноси

О Д Л У К У

ДА ОД 01.11.2010. ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ СА ПОТПУНОМ ОБУСТАВОМ РАДА  У ОШ «НИКОЛА ТЕСЛА»  У ДУБЉУ.

ОБУСТАВА ЋЕ ТРАЈАТИ ДО ИСПУЊЕЊА ЗАХТЕВА О ПОНИШТЕЊУ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ КОЈИМ ЈЕ ОДБИЈЕНО ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ, ЗОРАНА РАШЕВИЋА, број: 119-05-00009/2010-07/198 од 20.10.2010.

                                                                                                Главни повереник

                                                                                              Љубиша Прокић, с. р.

Go to Top